ตรวจรับคอนโด 089-604-6633

รายการที่ตรวจ

  - การก่อฉาบ(งานปูน) ตรวจสอบการฉาบผนัง ฉาบเรียบหรือไม่ มีรอยแตกร้าว หรือมีช่องหรือไม่

  - กระเบื้อง ตรวจสอบว่าปูกระเบื้องเรียบเสมอหรือไม่ กระเบื้องโปร่งหรือไม่ สีกระเบื้องเหมือนกันหรือไม่

  - งานทาสี สีเรียบ สีเหมือนกันทั้งห้อง หรือมีรอยเลอะ รอยด่างหรือไม่

  - ระบบไฟฟ้า การต่อสายไฟ สายดินถูกต้อง และตรวจเช็คว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่

  - ระบบน้ำประปาและระบายน้ำ ตรวจสอบการไหลของน้ำ และข้อต่อท่อน้ำต่างๆ ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่

  - บานกระจก ประตู-หน้าต่าง ตรวจสอบว่ามีรอยน้ำรั่วซึมจากภายนอกหรือไม่

  - อื่นๆ เช่น ตรวจสอบความลาดชัน(Slope) ของพื้นห้องน้ำ ระเบียง

 

อัตราการค่าบริการ

คอนโดมิเนียม(Condominium)

ขนาด(ตารางเมตร) ตรวจครั้งที่ 1 ตรวจครั้งถัดไป
21-30 2,000 1,000
30-50 2,500 1,000
50-70 3,000 1,500
70-100 4,000 2,000

 

หมายเหตุ : หากเป็นห้องที่มี 2 ชั้น(Duplex) ขึ้นไป คิดเพิ่มชั้นละ 1,000 บาท

                กรณีที่เดินทางไปตรวจในต่างจังหวัด(นอกพื้นที่กทม.+ปริมณฑล) จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติม


 *ตรวจด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ พร้อมอุปกรณ์ครบครัน*

*มีรายงานการตรวจพร้อมภาพถ่าย ส่งมอบให้ลูกค้าภายใน 3-5 วัน*

 

 

ขั้นตอนในการตรวจคอนโด 

ก่อนการตรวจ

1.ลูกค้าติดต่อทีมงาน Check-dd เพื่อนัดหมาย วัน-เวลา โทร 089-604-6633

2.ลูกค้าส่งรายละเอียดบ้าน-คอนโดผ่านช่อง Email : teamcheckdd@gmail.com

3.รอรับ Email ตอบกลับของที่มงาน Check-dd เพื่อคอนเฟิร์ม วัน-เวลารับบริการตรวจ

 

วันตรวจ

1.ลูกค้าต้องติดต่อประสานงานกับทางโครงการเรื่องความพร้อมของบ้าน-คอนโด เพื่อรับการตรวจ

2.ลูกค้าติดต่อประสานงานกับทางโครงการให้ทีมงาน Check-dd เข้าไปตรวจสอบได้โดยสะดวก

3.ระหว่างการตรวจ ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆจากทีมงาน Check-dd ได้

 

หลังการตรวจ

1.ทีมงาน Check-dd ส่งรายงานการตรวจให้ลูกค้าและทางโครงการภายใน 3-5 วันหลังวันตรวจ

2.หากลูกค้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อ สอบถาม ปรึกษาข้อมูลต่างๆได้โทร 089-604-6633

 

                           

 

*** มีรายงาน พร้อมภาพประกอบแบบละเอียด หลังการตรวจทุกครั้ง***

**ยินดีรับปรึกษาข้อมูลวัสดุ การตกแต่งปัญหาต่างๆ ฟรี**

*สนใจ สอบถาม โทร 089-604-6633*


Visitors: 43,037